Steva Đakonovića Čiče bb, Ulcinj

Vodič za pristup informacijama

Obavještenje akcionarima

 

Saziv Skupštine za 2020 godinu

 

Prošireni saziv skupštine za 2019 godinu

 

Obavjestenje Akcionarima : XX – VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA HTP “ALBATROS AD ULCINJ za 2021

 

XXI – REDOVNU SKUPSTINU AKCIONARA HTP “ALBATROS AD
ULCINJ

 

Redovna Skupstina Akcionara HTP ALBATROS AD ULCINJ, 2022

 

Saziv za Skupstinu Akcionara HTP Albatros AD Ulcinj