Steva Đakonovića Čiče bb, Ulcinj

Vodič za pristup informacijama

Obavještenje akcionarima

 

Saziv Skupštine za 2020 godinu

 

Prošireni saziv skupštine za 2019 godinu

 

Obavjestenje Akcionarima : XX – VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA HTP “ALBATROS AD ULCINJ za 2021

 

XXI – REDOVNU SKUPSTINU AKCIONARA HTP “ALBATROS AD
ULCINJ

 

Redovna Skupstina Akcionara HTP ALBATROS AD ULCINJ, 2022

 

Saziv za Skupstinu Akcionara HTP Albatros AD Ulcinj

Saziv za Skupstinu Akcionara HTP Albatros AD Ulcinj 2024god